Kroniske studenter Bergen

Kroniske studenter Bergen

Nyopprettet gruppe for alle som har savnet et fellesskap for studenter som er kronisk syke.

Vi er en nyopprettet gruppe for alle som har savnet et fellesskap for studenter som er kronisk syke, hvor man kan møte nye folk i lignende situasjoner og på sikt kanskje bli en studentorganisasjon. Gruppen er primært for oss selv, men kan kanskje også skape litt mer synlighet rundt kroniske og usynlige sykdommer. Håpet er å bli en gruppe som er støttende, hvor man kan utveksle råd og erfaringer, og bare ha det sosialt. Ettersom gruppen er i startfasen, kan man fremdeles forme gruppen til det flertallet ønsker å gjøre den til!

Ønsket er å nå ut til alle som ønsker seg en slik gruppe på tvers av studieinstitusjonene i byen. 

Hvem kan være med?

Alle interesserte studenter

Sosiale medier