Galleri Fisk

Galleri Fisk

Galleri Fisk er et galleri i Kong Oscars gate drevet av studenter ved Fakultet for Kunst, Musikk og Design ved UiB

Opprettet og drevet av studenter ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB), fungerer Galleri Fisk som en arena for visning av studentarbeider fra både KHiB og lignende institusjoner i både Norge og resten av verden.

Lokalisert i byens sentrum gir galleriet studentene muligheten til å stille ut nye arbeider i et offentlig rom. Galleriets mål er også å gi befolkningen i Bergen et innblikk i hva som skjer på samtidskunst- og designinstitusjonene i dag.

Besøksadresse

Kong Oscars gate 46, 5017 Bergen

Sosiale medier