Changemaker Student Bergen

Changemaker sin studentgruppe i Bergen er en aktiv gjeng som arbeider med klima, fred, global helse, handel og u-landsgjeld.

Changemaker er Kirkens nødhjelp sin ungdomsorganisasjon og jobber med nord/sør-problematikk. Organisasjonen er politisk uavhengig, og jobber opp mot politikere og andre viktige instanser i samfunnet med fokus på å fjerne de grunnleggende årsakene til urettferdighet i verden.

Organisasjonens fem hovedtema er fred, handel, global helse, klima og gjeld. Changemaker sitt studentlokallag i Bergen består av omkring 10-15 medlemmer.

Hvem kan være med?

For å være medlem må du være mellom 13 og 30 år.

Besøksadresse

Nygårdsgaten 1b, 5015 Bergen

Sosiale medier