BUNNSOLID - Linjeforeningen for Undervannsteknologi og Havteknologi ved HVL

BUNNSOLID - Linjeforeningen for Undervannsteknologi og Havteknologi ved HVL

Linjeforeningen for studenter på Undervannsteknologi – drift og vedlikehold og Havteknologi, ved Høgskulen på Vestlandet. Linjeforeningen skal være bindeleddet mellom studenter, skole og næringsliv, og et møtefora og kontaktpunkt for studentene ved Undervannsteknologi/Havteknologi og bransjen.

Linjeforeningen har flere faste, årlige arrangementer som julebord og blåtur, i tillegg til jevnlige arrangementer i mindre skala som f.eks. spillkvelder. 

Bunnsolid har som formål å aktivt jobbe for å heve medlemmenes kompetanse på dagens -og fremtidens teknologi. Foreningen arbeider også for et godt sosial miljø på tvers av årstrinn. 

Hvem kan være med?

Studenter på Undervannsteknologi – drift og vedlikehold og Havteknologi ved Høgskulen på Vestlandet.

Sosiale medier