Rebellium – BTS Studentkor

Rebellium – BTS Studentkor

Blandet studentkor ved Høgskolen på Vestlandet.

Rebellium hadde sin opprinnelse på lærerutdannelsen på Landås, men med samlokaliseringen har koret flyttet med til Kronstad og er nå åpent for alle studenter ved Høgskolen. Koret legger vekt på sangglede, kreativitet og god stemning.

Det er ingen opptaksprøve for nye medlemmer. Åpne øvelser holdes i starten av hvert semester. Utenfor disse øvelsene kan nye medlemmer ta kontakt for å avtale opptak til koret. Øving holdes hver mandag fra kl 18:00 på Kronstad.

Hvem kan være med?

Alle studenter ved HVL.

Sosiale medier