BTS - Studentersamfunnet ved HVL

BTS - Studentersamfunnet ved HVL

BTS er Studentersamfundet ved Høgskulen på Vestlandet. Der høgskolen står for det faglige, står BTS for det sosiale for alle studenter ved HVL i Bergen. BTS består av en mengde grupper som tilbyr HVL-studentene et sosialt studentliv og utenomfaglige aktiviteter.

BTS står for Bergen Teknikersamfund, og er en forening som har røtter helt tilbake til 1877, og er med det Norges nest eldste studentorganisasjon. Regulatoren, som foreningen het da, ble opprettet for elevene som gikk på Bergen tekniske skole. Studentene som vil være del av foreningen måtte betale kontigent på 50 øre i måneden.

Bergen tekniske skole skiftet senere navn til Bergen ingeniørhøgskole, og ble i 1994 en del av Høgskolen i Bergen (HiB). I 2017 ble HiB del av den nye Høgskolen på Vestlandet. Alle studenter ved HVL regnes i dag som medlemmer.

BTS formål er å skape et godt miljø for sunne og utviklende fritidsaktiviteter og å skape et forum for kulturelle aktiviteter og tverrfaglige diskusjoner, slik at medlemmenes kunnskaper og kameratslige samvær styrkes.

Et kjernestyre står for den daglige ledelsen av BTS som helhet, mens undergruppene velger sine egne styrer. Lederne for de ulike undergruppene utgjør sammen med kjernestyret et hovedstyre, som er øverste myndighet mellom generalforsamlingene.

Undergrupper

Hvem kan være med?

Studenter ved Høgskolen på Vestlandet.

Besøksadresse

Studenthuset på Campus Kronstad, første etasje.

Sosiale medier