BTS Media

Undergruppe av Bergen Teknikersamfund (BTS) som tar bilder ved arrangementer og gir ut avisen TVIST-dotten.

BTS Media er en undergruppe i BTS som har ansvaret for å ta bilder ved BTS sine arrangement og for utgivelsen av TVIST-dotten. Media har derfor to undergrupper: Fotogruppen og TVIST-dotten redaksjonen.

Fotogruppen fotograferer for å lære mer om kamerabruk. Tar bilder på BTS sine arrangementer.


TVIST-dotten redaksjonen utgir satire-avisen TVISTdotten. Med unntak av krigsårene har avisen siden 1936 blitt gitt ut årlig i hovedprosesjonen på 17. mai. I TVISTdotten kan man lese gode historier med ironisk og humoristisk vri. Fortellingene tar for seg noen av årets hendelser, som knapt har noen rot i virkeligheten.

Hvem kan være med?

Studenter ved Høgskolen på Vestlandet

Kontakt

E-post: media@bergents.org

Nettside: bergents.org

Sosiale medier