Studiestart Bergen 2019

Her finner du en oversikt over viktige datoer og informasjon til semesterstart for ulike utdanningsinstitusjoner i Bergen.

  1. Tid:

    12. august 2019 kl. 08:00 – 17. august 2019 kl. 20:00

  2. Sted:

    Bergen

Universitetet i Bergen

For nye studenter som søker gjennom Samordna opptak er oppstart mandag 12. august 2019. Her finner du en liste over studieprogrammer og hvor det er oppmøte. For to-åring master er det egne datoer og steder for oppmøte. Har du spørsmål kan du kontakte fakultetene på mail. 

Høgskolen på Vestlandet

Studiestart er mandag 12. august 2019. Det er obligatorisk oppmøte. Her er en plan over oppstartsuken. Om du ikke kan møte må du sende e-post til opptak@hvl.no for å få godkjent fraværet. Her finner du noen tips for deg som er ny student hos HVL. Deltids- og videreutdanning kan ha noe senere oppstart.

Norges Handelshøyskole

Studiestart er mandag 12. august 2019. Immatrikuleringen er obligatorisk. Om du ikke kan stille er det viktig at du gir beskjed til student@nhh.no.

Handelshøyskolen BI

Studiestart ved Campus Bergen vil være i uke 33. Immatrikuleringsseremoni mandag 12. august. Finn klassen din på Facebook. Når du er tatt opp som student kan du bruke studentnummer for å logge inn på BIs portal.

VID

Studiestart ved VID Bergen vil variere mellom de ulike fagene. For bachelor i sykepleie er oppstart mandag 12. august 2019.

NLA

Semesterstart ved NLA varierer noe. Høgskolen Sandviken: semesterstart er tirsdag 13. august i Salem konferansesenter.
Høgskolen Breistein: semesterstart er mandag 12. august ved NLAs lokaler på Breistein.

Høyskolen Kristiania Bergen

Velkomstseremonien er mandag 12. august kl. 10:00-12:00. 12. – 16. august er det oppstartsuken Into Campus. Uken har eget program og Facebook arrangement.