Semesterets første quiz på Kvarteret

  1. Tid:

    20. august 2019 kl. 20:00 – 23:00

  2. Billetter:

    Gratis

  3. Kategori:

    Quiz
  4. Event på Facebook:

Hver tirsdag er det quiz på Kvarteret! Kvarterets quiz er gratis og består av mange spennende kategorier. Det anbefales å være tidlig ute for å sikre plass!

Følg også med på Quiz på Kvarteret for mer informasjon.