Rekrutteringsseminar for studenter

Velkommen til Etat for tjenester til utviklingshemmede. Vi trenger deg som har lyst til å jobbe med personer med utviklingshemming!

 1. Tid:

  16. oktober 2019 kl. 08:30 – 13:30

 2. Arrangør:

  Bergen kommune – Etat for tjenester til utviklingshemmede

 3. Sted:

  Fana kulturhus, Småsalen.

 4. Kategori:

  Jobb og karriere

Vi inviterer deg som er student innen helse-, sosial og pedagogiske fag til rekrutteringsseminar 16. oktober. Påmelding innen 10. oktober på e-post til benny.mortensen@bergen.kommune.no.

Program for dagen

Kl. 08.30 – 09.00:

Etat for tjenester til utviklingshemmede – Etatsdirektør Marit Hagevik.

Kompetanse og muligheter – Helene Myklebustad og Benny Mortensen.

Kl. 09.00 - 09.20: Den mangfoldige kommunen V/Helen Koldal Byrådsavdeling for helse og omsorg (BHO).
Kl. 09.20 - 09.40: Kunnskapskommunen V/Berit Angelskår BHO.
Kl. 09.40 - 10.00: Pause.
Kl. 10.00 - 11.30: Utviklingshemming, tilleggsutfordringer og fagfolks plass i tjenestene Psykologspesialist Jarle Eknes (pause underveis).
Kl. 11.30 - 12.15: Vi byr på lunsj og stands der tjenestestedene presenteres, spørsmål vedrørende ansettelse og ledige stillinger. Her treffer du enhetsledere, frivillighetskoordinator, HR rådgiver og andre i etaten.
Kl. 12.15 - 13.00: Verdens beste arbeidsplass V/Bodil Elholm
Kl. 13.00 -13.30: Avslutning ved Helene Myklebustad og Benny Mortensen

 

Hvem er vi?

Etat for tjenester til utviklingshemmede er en av seks etater i byrådsavdeling for Helse og omsorg i Bergen kommune. Kommunehelsetjenesten er mangfoldig og vi jobber kontinuerlig med tjenesteforbedring. Etat for tjenester til utviklingshemmede er i sterk vekst. Det neste tiåret skal det etablere en rekke nye tjenestesteder. Til dette trenger vi deg!

Vi kan tilby: 100% stilling, gode turnusordninger, muligheter for kompetanseheving og videreutdanning, en spennende arbeidshverdag, faglige utfordringer og mye mer!