Rekruttering av faddervakter 2022

Faddervaktene i Bergen er en frivillig støttetjeneste under fadderuken. Ordningen driftes av Sammen Studentliv i tett dialog med fadderstyrer, institusjonene og frivillige studenter. Tjenesten er med på å gjøre byrommet til en trygg arena for studenter som ferdes i Bergen sentrum, og er særlig opprettet for å hjelpe nye studenter som ikke kjenner byen like godt

 1. Tidspunkt:

  5. mai 2022 kl. 00:00

 2. Arrangør:

  Sammen

 3. Sted:

  Bergen

 4. Billettpris:

  Gratis

 5. Kategori:

  Annet

Faddervaktordningen er en natteravnordning som under fadderuken er til for at studentene skal ha en trygg og hyggelig fadderuke. Den organiseres basert på frivillighet blant etablerte studenter og ansatte ved studieinstitusjonene i byen. Ordningen har et tett samarbeid med Sammen, Bergen kommune, Politiet, Bergen brannvesen og andre aktører i kommunen. Ordningen har et eget vaktnummer studenter eller faddere kan ringe inn til ved behov, og har base på Torgallmenningen under hele fadderuken.

I år gjennomføres Faddervaktordningen i uke 33, 15.-20. august. De fleste utdanningsinstitusjonene har i år fadderuke denne uken, og vi prøver å få samlet minst 300 frivillige. Som frivillig går en rundt i byen i grupper på om lag fire vakter, observerer og passer på at alle har det fint. De frivillige vil gå med refleksvester i sentrum fra ca. klokka 22 til klokka 03 i fadderuken. Som frivillig har en også ansvar for å dele ut mat og vann til de som ønsker det. I tillegg skal en følge de som ønsker det hjem, til buss, i taxi eller liknende. Faddervaktene skal være støttende, og skal på ingen måte erstatte offentlige tjenester.

Faddervaktordningen har vært en tradisjon siden 2013, og vist seg å være veldig nyttig. Samarbeidet mellom fadderstyrene, fadderne, Sammen Helse, Legevakten, Politiet, kommunen og Sammen Studentliv gjør det ressurssterkt under, og i etterkant av fadderuken. Fra tidligere år har man hatt tilfeller hvor det for eksempel har vært behov for psykisk oppfølging, hvor studentene da har blitt fulgt opp av Sammen Helse. Ellers er Faddervaktordningen synlige i bybildet og til stede for å hjelpe til dersom det trengs på kveldstid. Faddervakttelefonen er døgnbemannet.

Påmelding kan gjøres her: https://forms.office.com/r/LSiK6FBeWy