Mikromandag - Hver mandag

Mikromandag er et av Kvarterets faste konsepter, og finner sted i Grøndahls hver mandag. På Mikromandag er det mikrobryggeriene som er i fokus.

  1. Tid:

    26. august 2019 kl. 17:00 –  2. desember 2019 kl. 01:00

  2. Sted:

    Grøndahls, Det Akademiske Kvarter

  3. Kategori:

    Annet
  4. Event på Facebook:

På Mikromandag fremheves de små og mellomstore mikrobryggerienes gode og spennende øl i Grøndahls. Prisene er betydelig hyggeligere på Mikromandag enn resten av uken.