Kvinnelig kortfilmkveld

Filmbransjen har lenge vært et mannsdominert yrke, men tidene endrer seg.

  1. Tidspunkt:

    25. oktober 2020 kl. 19:00

  2. Arrangør:

    Bergen Filmklubb

  3. Kategori:

    Film

NFI og Vestnorsk filmsenter har de siste årene hatt fokus på en mer kjønnsbalansert og likestilt bransje. Mer fokus på rekruttering til utdanning, flere oppfordringer til jobber og større markedsført belysning på prosjekter, har resultert i flere kvinnelige regissører og produsenter. Vi ønsker å belyse mange av disse filmskaperne med et lokalt og nasjonalt kortfilmprogram som vil vise at talent er likestilt og mangfoldig. Følg med på Facebook arrangement for programinnhold.