Aarebrotforelesningen 2022

Den fjerde Aarebrotforelesningen skal holdes av professor i filosofi Lars Fredrik Händler Svendsen.

  1. Tidspunkt:

    16. januar 2022 kl. 18:00

  2. Billettpris:

    Gratis

TEMA FOR FORELESNINGEN ER FRIHET


Er frihet mulig? Kan du bestemme hvilken retning livet ditt tar? Dette vil Lars Fredrik Händler Svendsen gi deg svar på når han holder den neste maratonforelesningen i Universitetsaulaen i Bergen. Svendsen vil også tegne opp den samfunnsmessige eller politiske rammen rundt frihet og drøfte hva vi bør bruke friheten vår til på et individuelt nivå.