Medisinstudentenes seksualopplysning

Foto:

Medisinstudentenes seksualopplysning

Skrevet av: Student Bergen/MSO

Foto:

Medisinerstudentenes seksualopplysning (MSO) har som formål å drive med oppsøkende seksualoppysning for ungdom.

MSO Bergen er en selvstendig organisasjon av legestudenter, som siden 1973 har drevet med oppsøkende seksualopplysning for ungdom. Organisasjonen er partipolitisk og religiøst uavhengig, og har som sitt hovedformål å redusere antall uønskede svangerskap ved hjelp av holdningsskapende seksualundervisning og prevensjonsveiledning, og dessuten hindre spredningen av seksuelt overførbare sykdommer. 

HVEM KAN VÆRE MED?

Medisinstudenter ved Universitetet i Bergen

KONTAKT

E-post:
msopost@uib.no

Nettside:
mso.uib.no

TILKNYTTET

Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss