Bergen Akuttmedisinske Studentforening (BAMS)

Foto: BAMS

Bergen Akuttmedisinske Studentforening (BAMS)

Skrevet av: Student Bergen

Foto: BAMS

Jobber for å øke den akuttmedisinske kompetansen.

Bergen Akuttmedisinske Studentforening (BAMS) er en studentforening ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ved UiB. Studentene som jobber i BAMS ønsker å promotere akuttmedisin som fagfelt. De mener at det er for lite akuttmedisin i lærerplanen til medisinstudentene, og at studentene også mener de får for lite praktisk trening på dette feltet. Dette ønsker BAMS å gjøre noe med.

BAMS startet opp i 2012 og gruppen har allerede rukket å gjøre mye for å øke kompetansen i akuttmedisin. Gjennom å påvirke fakultetet til å innføre mer akuttmedisin i pensum, håper de å forbedre studiet og gjøre kommende leger mer kompetente på feltet. Våren 2012 fikk BAMS i oppdrag fra Proramutvalget for medisin å utvikle en læreplan i akuttmedisin. Oppdraget ble fullført i samarbeid med leger og undervisere. På denne måten fikk de lagt inn forslag om kurs og aktiviteter som gruppen mener bør være med i studiet. BAMS har også jobbet for å endre læreplanen for førsteklassinger.

BAMS gir også studenter gode muligheter til å friske opp sine kunnskaper utenom forelesninger. Interesserte studenter kan bli medlem av BAMS og få tilbud om å delta på ulike arrangementer. Medlemmer får blant annet være med på månedlige medlemskvelder, temakvelder, treningskvelder, omvisning på sykehuset og kurs. Dette håper BAMS vil gjøre studentene bedre forberedt på de utfordringene som vil møte dem i yrkeslivet.

HVEM KAN VÆRE MED?

Medisinstudenter ved Universitetet i Bergen

KONTAKT

E-post:
post@bams.no
 

Nettside:
bams.b.uib.no

SOSIALER MEDIER

TILKNYTTET

Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss