Realistutvalget (RU)

Foto:

Realistutvalget (RU)

Skrevet av: StudentBergen

Foto:

Realistutvalget (RU) er studentutvalget, og studentenes øverste organ ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiB

Realistutvalget representerer blant annet fagutvalgene og jobber for å fremme studentenes saker overfor fakultetets ledelse og andre enheter. RU skal fungere som samlende studentutvalg for MatNat-studenter, og fronte fagutvalgenes sak mot fakultets- og universitetsledelse. RU skal bidra til god dialog mellom fagutvalgene og universitetsmiljøet forøvrig på alle nivå.

HVEM KAN VÆRE MED?

Studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiB

KONTAKT

E-post:
ru@uib.no

Nettside:
ru.uib.no

Adresse:
Realistutvalget
Allégaten 41
5007 Bergen

SOSIALE MEDIER

TILKNYTTET

Psykologisk Studentutvalg

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss