Studvest

Foto: Studvest

Studvest

Skrevet av: Student Bergen

Foto: Studvest

Studvest er Norges nest største studentavis, av og for studenter i Bergen, og kommer ut annenhver onsdag, men hver dag på nett. Sakene deres deles på facebook.com/studvest/.

Studvest er Norges nest største studentavis, med rundt 16 utgivelser i året og et opplag på 4000 eksemplarer i uken. Avisen blir gitt ut av Velferdstinget Vest, som står uten redaksjonelt ansvar. Studvest er en partipolitisk nøytral avis.

Studvest mottar støtte fra Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen), og alle studenter som betaler semesteravgift er dermed med på å støtte Studvest økonomisk.

Avisen leveres ut til en rekke steder i Bergen, inkludert alle medlemsinstitusjonene tilknyttet Sammen. Disse er Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet, NHH, BI, Bergen Arkitektskole, VID vitenskapelige høgskole, NLA Høgskolen og Skrivekunstakademiet.

Redaksjonslokalene er i tredje etasje på Studentsenteret. Studvest har tre redaktører ansatt på heltid, en på deltid og en redaksjon på over 50 frivillige journalister, fotografer, illustratører og layoutmedarbeidere. Studvest dekker studentene i hele Bergen og alle studenter er velkommen til å søke om å jobbe i redaksjonen. 

HVEM KAN VÆRE MED?

Alle studenter i Bergen.

KONTAKT

E-post:
post@studvest.no

Nettside:

studvest.no

 

Adresse:
Parkveien 1
Studentsenteret
5007 Bergen

SOSIALE MEDIER

TILKNYTTET

Velferdstinget, Studentsamskipnaden på Vestlandet

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss