Studvest

Foto:

Studvest

Skrevet av: Student Bergen

Foto:

Studvest er Norges nest største studentavis, av og for studenter i Bergen, og kommer ut hver onsdag.

Studvest er Norges nest største studentavis, med 33 utgivelser i året og et opplag på 6000 eksemplarer i uken. Avisen blir gitt ut av Velferdstinget i Bergen, som står uten redaksjonelt ansvar. Studvest er en partipolitisk nøytral avis.

Studvest mottar støtte fra Studentsamskipnaden i Bergen (SiB), og alle studenter som betaler semesteravgift er dermed med på å støtte Studvest økonomisk.

Avisen leveres ut til en rekke steder i Bergen, inkludert alle medlemsinstitusjonene tilknyttet SiB. Disse er Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet, NHH, BI, Bergen Arkitektskole,VID vitenskapelige høgskole, NLA Høgskolen og Skrivekunstakademiet.

Redaksjonslokalene er i tredje etasje på Studentsenteret. Studvest har fire redaktører ansatt på heltid, og en redaksjon på over 50 frivillige journalister, fotografer, illustratører og layoutmedarbeidere.

HVEM KAN VÆRE MED?

Alle studenter i Bergen.

KONTAKT

E-post:
post@studvest.no

Nettside:

studvest.no

 

Adresse:
Parkveien 1
Studentsenteret
5007 Bergen

SOSIALE MEDIER

TILKNYTTET

Velferdstinget, Studentsamskipnaden i Bergen

Partnere

Kontakt

Følg oss