Studentdemokrati

Hver utdanningsinstitusjon har sitt studentdemokrati. Utvalgene arbeider for å forbedre studiene og studiehverdagen  for deg og studentene som kommer etter deg. På de store institusjonene finnes det gjerne også fagutvalg for hvert institutt og fakultet.

STUDENTDEMOKRATIET I BERGEN

Velferdstinget er en sammenslutning av alle studentdemokratiene tilknyttet Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen). Velferdstinget skal ivareta interessene til studentene ved UiB, HVL, NHH, NLA, VID, BAS og Skrivekunstakademiet. Velferdstinget vedtar fordelingen av semesteravgiften, fronter studentpolitiske saker og velger halvparten av styremedlemenne i Sammen og andre styrer i Sammen. 

Kulturstyret er Velferdstinget sitt utøvende organ for de sakene som handler om studentkultur. Kulturstyret om fordeler fordeler årlig over en halv million kroner til studentkultur i Bergen. Kulturstyret jobber for å synliggjøre studentkultur og holder også jevnlig kurs og ytrer hjelp til studentorganisasjoner.

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss