Studentdemokrati

Hver utdanningsinstitusjon har sitt studentdemokrati. Utvalgene arbeider for å forbedre studiene og studiehverdagen  for deg og studentene som kommer etter deg. På de store institusjonene finnes det gjerne også fagutvalg for hvert institutt og fakultet.

STUDENTDEMOKRATIET I BERGEN

Velferdstinget er en sammenslutning av alle studentdemokratiene tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Velferdstinget skal ivareta interessene til studentene ved UiB, HVL, NHH, NLA, VID, BAS og Skrivekunstakademiet. Velferdstinget vedtar fordelingen av semesteravgiften, fronter studentpolitiske saker og velger halvparten av styremedlemenne i SiB og andre styrer i SiB.

Kulturstyret er Velferdstinget sitt utøvende organ for de sakene som handler om studentkultur. Kulturstyret om fordeler fordeler årlig over en halv million kroner til studentkultur i Bergen. Kulturstyret jobber for å synliggjøre studentkultur og holder også jevnlig kurs og ytrer hjelp til studentorganisasjoner.

Partnere

Kontakt

Følg oss