Studentmenigheten i Bergen

Foto:

Studentmenigheten i Bergen

Skrevet av: Student Bergen

Foto:

Studentmenigheten er en menighet i Den norske kirke, tilknyttet Studentprestene i Bergen sin virksomhet.

Det bærende i Studentmenighetens arbeid er gudstjenestene. Her møtes hverdag og hellighet. Her er det rom for spørsmål, for følelser, for stillhet, for sang, bønn, brød, vin og fellesskap. Det arrangeres kveldsmesse de fleste søndager klokken 19:00, og formiddagsmesse onsdager klokken 12:15. Messene foregår som regel i Johanneskirken. Etter kveldsmessen pleier deltakerne å spise kveldsmat sammen, og etter formiddagsmessen inviteres de som har tid til å spise lunsj i Café a Cappella.

Studentpresetene tilbyr samtaletimer for studenter uavhengig av livssyn. 

HVEM KAN BLI MED?

Alle studenter i Bergen.

KONTAKT

E-post:
inge.hoyland@prest.uib.no
marie.grindheim@prest.uib.no

A
dresse:
Studentsenteret
Parkveien 1
5007 Bergen

Nettside:

studentmenigheten.no

SOSIALE MEDIER

TILKNYTTET

Den Norske Kirke /
Studentsamskipnaden i Bergen

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss