Bergen Kristne Studentlag

Foto:

Bergen Kristne Studentlag

Skrevet av: Student Bergen

Foto:

Bergen kristne studentlag (BKS/LAGET) er en tverrkirkelig studentorganisasjon.

Vi ønsker alle velkomne til samtaler og fellesskap, uansett livssyn. BKS holder til i Lagshuset i Kalfarveien 8, der serverer vi studentmiddag hver tirsdag klokken 1700. Tirsdagene gjøres til en helaften med sosiale møter med taler, spørsmål, diskusjoner og andakter etter middagen. Møtene holdes annenhver tirsdag på Kvarteret (Olav Kyrresgt. 49) og annenhver tirsdag på Lagshuset. 

Er du av de spreke? Hver mandag er det Lagstrim på Danielsen ungdomsskole. Den mest populære aktiviteten er hjørnefotball. BKS har også en egen turgruppe som ofte arrangerer fjellturer, gåturer, og andre turer som lar deg utforske nærområdet. BKS arrangerer også med jevne mellomrom sosiale hytteturer.

HVEM KAN BLI MED?

Alle studenter og unge voksne i Bergen.

KONTAKT

E-post:
bksstyret@gmail.com

A
dresse:
Kalfarveien 8

Nettside:
bergenkristnestudentlag.no

SOSIALE MEDIER

TILKNYTTET

Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag / IFES (International Fellowship of Evangelical Students)

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss