Studentmållaget i Bergen

Foto:

Studentmållaget i Bergen

Skrevet av: Student Bergen

Foto:

Lokallag i Norsk Målungdom som jobbar for å styrkja nynorsken.

Studentmållaget i Bergen (SmiB) jobbar for å styrkja nynorsken og rettane til nynorskbrukarar ved høgare utdaningsinstitusjonar i Bergen. SmiB skipar til medlemsmøte, kvissar, vaffelsteiking, fest og fart for studentar i Bergen.

SmiB vart skipa i 1946. I fyrste perioden var aktiviteten meir allmennkulturelt prega, og det å skape eit miljø for målstudentar var viktig. Såleis hadde ein vitjingar av forfattarar og fokus på litteratur. I tillegg var ein oppteken av måljamstilling ved Universitetet i Bergen.

KVEN KAN VERE MED?

Alle studentar i Bergen

KONTAKT

E-post:
smib@nynorsk.no

Nettside:
smib.no

Adresse:
3. etasje,
Nygårdsgåten 1B

SOSIALE MEDIAR

TILKNYTTA

Norsk Målungdom

 

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss