Skeive Studenter

Foto: Skeive studenter

Skeive Studenter

Skrevet av: Student Bergen

Foto: Skeive studenter

Skeive studenter er et møtested for skeive studenter ved institusjonene for høyere utdanning i Bergen.

Skeive Studenter er en studentgruppe, et sosialt forum og et møtested for skeive ved institusjonene for høyere utdanning i Bergen og andre interesserte.

En av de viktigste funksjonene er å være kontaktnettverk for de som ikke har kommet ut av skapet eller som kanskje ennå ikke er helt sikre på sin egen seksualitet eller kjønnsidentitet. Skeive Studenter er der for alle som har lyst til å bli kjent med andre skeive i byen.

Skeive Studenter skal i tillegg til å være en sosial arena også være en organisasjon som utdanner sine medlemmer i saker som angår skeive. Organisasjonen skal formidle det som skjer innenfor ulike forskningsmiljø når det gjelder skeive tema, og ta del i det som skjer på den politiske og kulturelle arenaen.

Medlemmene arrangerer blant annet foredrag, filmkvelder, hytteturer, quiz og spillkvelder og informerer om aktiviteter og kulturtilbud i Bergen spesielt rettet mot skeive.

HVEM KAN VÆRE MED?

Alle studenter i Bergen

KONTAKT

E-post:
skeivestudenter@uib.no

Nettside:
skeivestudenter.no

SOSIALE MEDIER

 

TILKNYTTET

ANSO (Association of Nordic and Pol-Balt LGBTQ Student Organizations)

 

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss