Nye SOS Rasisme

Foto: Nye SOS Rasisme

Nye SOS Rasisme

Skrevet av: StudentBergen

Foto: Nye SOS Rasisme

Nye SOS Rasisme arbeider imot alle former for rasisme.

Lokallaget i Bergen har møte og aktivitet hver onsdag kl. 17:00 i Strandgaten 83. Nye SOS Rasisme ønsker å:

  • bekjempe nazistiske grupper, mobbing og fascistisk terror og skape nazifrie områder
  • organisere flyktninger i flyktningunioner til kamp for egne rettigheter
  • forene folk mot statens umenneskelige behandling av flyktninger
  • jobbe mot all diskriminering på bolig- og arbeidsmarked
  • arrangere kulturell aktivitet for mangfold, fellesskap og likeverd
  • danne antirasistiske nabolag og antirasistiske skoler
  • organisere frivillig arbeid for varme og inkluderende lokalsamfunn
  • hjelpe folk som faller utenfor fellesskap og styrke samhold mellom folk

HVEM KAN VÆRE MED?

Alle. Medlemsskap 50 kr / 75 kr (under 26 / over 26)

KONTAKT

E-post:
post@nyesos.no

SOSIALE MEDIER

TILKNYTTET

Nye SOS Rasisme

 

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss