Sampolkonferansen

Foto:

Sampolkonferansen

Skrevet av: Student Bergen

Foto:

Sampolkonferansen er en fagkonferanse arrangert av mastergradsstudenter ved Institutt for sammenliknende politikk ved UiB

Konferansen har siden oppstarten i 1985 utviklet seg til å bli en av landets største og mest anerkjente studentdrevne fagkonferanser. For mange studenter fungerer konferansen som et viktig ledd i utdanningen; den øker kunnskapsnivået om et valgt emne og bidrar til en utvikling av engasjement og organisatoriske evner.

Målet for konferansen er å sette søkelys på viktige og dagsaktuelle spørsmål. 

HVEM KAN VÆRE MED?

Studenter ved Institutt for Sammenlignende politikk ved UiB

KONTAKT

E-post:
kontakt@sampolkonferansen.no

Nettside:
sampolkonferansen.no

SOSIALE MEDIER

 


TILKNYTTET

Institutt for Sammenlignende politikk ved UiB

 

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss