HF-revyen

Foto: HF-revyen

HF-revyen

Skrevet av: StudentBergen

Foto: HF-revyen

Revy laget av og for studenter på Humanistisk fakultet ved UiB.

HF-revyen er et underutvalg av Humanistisk Studentutvalg(HSU), og oppstod høsten 2009. Den første revyen, med navn «Humoristisk Fakultet», ble spilt våren 2010. Revyen settes opp i vårsemesteret og spilles i Storelogen på Det Akademiske Kvarter.

HF-revyen er mer enn bare skuespillere, en lang rekke undergrupper må til for å få forestillingen ut til publikum.
Interngruppen planlegge fester, hyttetur og andre aktiviteter, manusgruppen skriver sanger og sketsjer, kostymegruppen har ansvar for kostymer og eventuelle kulisser og en egen PR-gruppe skaffer publikum til forestillingene. På scenen står skuespillere og band, og bak spakene står lyd- og lysteknikere.

HVEM KAN BLI MED?

Studenter ved Det humanistiske fakultet, UiB.

KONTAKT

E-post:
hfr@hsu.no

Nettside: Hfrevyen.no

SOSIALE MEDIER

TILKNYTTET

Et av underutvalgene til Humanistisk Studentutvalg(HSU)

 

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss