Filosofikafeen Hybris

Foto:

Filosofikafeen Hybris

Skrevet av: StudentBergen

Foto:

Filosofiske foredrag og debatter om samfunnsaktuelle tema.

Filosofikafeen Hybris ble startet våren 2011 av studenter på Filosofisk Institutt ved Universitetet i Bergen. Arrangementer er ment som et samlingspunkt for filosofinteresserte i Bergen, uavhengig av bakgrunn og akademisk tilhørighet. Kveldene vil være åpne fora for filosofisk refleksjon, gjerne i møte med andre fag. Filosofikafeen er alt annet enn en ex.phil-forelesning!

HVEM KAN BLI MED?

Alle studenter.

KONTAKT


Nettside:
hybris.b.uib.no

SOSIALE MEDIER

TILKNYTTET

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiB

 

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss