Studentkoret Blandede Akademikere

Foto: Jon Danielsen

Studentkoret Blandede Akademikere

Skrevet av: Student Bergen

Foto: Jon Danielsen

Studentkoret Blandede Akademikere (BLAK) er det offisielle blandakoret ved Universitetet i Bergen.

BLAK består av 30-40 sangglade kvinner og menn fra alle læresteder for høyere utdanning i Bergen. Koret ble stiftet i 1991. BLAK har et blandet repertoar, alt fra klassisk Mozart til drikkeviser. Som medlem i koret kan alle være med på å bestemme hva som skal synges.

Det er selvsagt en målsetning å bli så flinke som mulig til å synge, men i dette koret er det sosiale minst like viktig som sangen. Studentkorets formål er "å fremme sangglede blant studenter gjennom et godt sosialt og musikalsk miljø". Det arrangeres jevnlig korpils, hytteturer og fester! BLAK opptar jevnlig nye medlemmer innen alle stemmegrupper og på alle kvalifikasjonsnivåer.

Dirigent 2017 er Regine Cornelia Forthun

HVEM KAN VÆRE MED?

Alle studenter i Bergen

KONTAKT

E-post:
blak.uib@hotmail.com

Postadresse:

Postboks 1814, Sentrum
5828 Bergen

Nettside:

blak.uib.no

SOSIALE MEDIER

TILKNYTTET

Universitetet i Bergen


 

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss