Rebellium - BTS Studentkor

Foto: Toril Sunde Apelthun / Rebellium

Rebellium - BTS Studentkor

Skrevet av: StudentBergen

Foto: Toril Sunde Apelthun / Rebellium

Blandet studentkor ved Høgskolen på Vestlandet

Rebellium hadde sin opprinnelse på lærerutdannelsen på Landås, men med samlokaliseringen har koret flyttet med til Kronstad og er nå åpent for alle studenter ved Høgskolen. Koret legger vekt på sangglede, kreativitet og god stemning.

Det er ingen opptaksprøve for nye medlemmer. Åpne øvelser holdes i starten av hvert semester. Utenfor disse øvelsene kan nye medlemmer ta kontakt for å avtale opptak til koret. Øving holdes hver mandag fra kl 18:00 på Kronstad.

HVEM KAN BLI MED?

Alle studenter i Bergen

KONTAKT

E-post:
bts.rebellium@hvl.no

Telefon:
94433488

SOSIALE MEDIER

TILKNYTTET

BTS- Studentersamfundet ved Høgskolen på Vestlandet, Bergen

 

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss