Mannskoret Arme Riddere

Foto: Thelise S.H Photography

Mannskoret Arme Riddere

Skrevet av: StudentBergen

Foto: Thelise S.H Photography

Mannskor med høyt musikalsk nivå og det offisielle mannskoret ved Universitetet i Bergen.

Arme Riddere består av 24 sangglade menn som etter beste evne forsøker å etterleve  formålsparagrafen: “At bedåre kvinner med våre smektende mannsrøster og fortære vårt øl i festlig kameraderi”.

Repertoaret spenner seg fra klassisk nasjonalromantikk via egenskrevne humorsanger til smektende svisker. Koret ønsker å være en synlig del av studentkulturen i Bergen og derfor er det sosiale like viktig som det musikalske.

Arme Riddere avholder en fast konsert på Det Akademiske Kvarter hvert semester; julekonsert i månedsskifte november/desember og vårkonsert i mai. I tillegg synges det på ulike steder i sentrum på nasjonaldagen 17. mai, og koret kan bookes til underholdningsoppdrag.

Mannskoret tar inn nye medlemmer hvert semester og har ingen krav om musikalsk erfaring for å bli tatt opp.

HVEM KAN VÆRE MED?

Mannlige studenter ved en av utdanningsinstitusjonene i Bergen

KONTAKT

E-post:
rittmester@armeriddere.no

Nettside:
armeriddere.no

SOSIALE MEDIER

 

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss