Brak

Foto: Brak

Brak

Skrevet av: Student Bergen

Foto: Brak

Brak er det regionale kompetansesenteret for rytmisk musikk, og skal bidra til å bedre rammebetingelser for musikkmiljøet.

Braks visjon er å være en døråpner, veileder og bindeledd som løfter alle aktører innen musikkfeltet til neste nivå. Brak skal bidra til at aktørene tør satse på musikk og jobbe for profesjonalisering og internasjonalisering av bransjen – og skape flere arbeidsplasser innen musikkfeltet i regionen.

Brak har siden opprettelsen i 1997 fungert som kontaktpunkt, kompetansehevende organ og en hjelpende hånd for aktørene innen det rytmiske musikkmiljøet i regionen. Medlemskap i Brak er gratis, det samme er alle organisasjonens tjenester.

HVEM KAN VÆRE MED?

Alle. Medlemskap er gratis.

KONTAKT

E-post:
brak@brak.no

Nettside:

brak.no

SOSIALE MEDIER

 

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss