Springbrettet - Bergenstudentenes karriereutvalg

Foto:

Springbrettet - Bergenstudentenes karriereutvalg

Skrevet av: Student Bergen

Foto:

Springbrettet er en tverrfaglig studentorganisasjon som arbeider for å gjøre avstanden mellom studentene i Bergen og arbeidslivet kortere.

Springbrettet er en karriererettet organisasjon med mål om knytte studenter og arbeidsliv tettere sammen. Organisasjonen byr på flere ulike arrangement i løpet av året. Det største arrangementet er Karrieredagen, som blir arrangert i Grieghallen hver høst. Hit kommer tusenvis av studenter for å møte bedrifter, og hvert år har arrangementet et nytt tema. I tillegg til stands og mingling, blir det arrangert foredrag, speedintervju, karrieretorg og kveldsarrangement der de ulike bedriftene får mulighet til å møte utvalgte studenter i en uformell setting.

I tillegg til Karrieredagen, så arrangerer Springbrettet flere andre prosjekter i løpet av året. Organisasjonen har arrangementer som Kvinner i Kuling (i samarbeid med Maritimt Forum), bedriftspresentasjoner og Springbrettprisen.

Organisasjonen Springbrettet ble opprettet i 2007, etter at næringslivet i lengre tid hadde etterlyst et samlende organ for å henvende seg til studentene i Bergen. Bergen Næringsråd tok initiativet, og Springbrettet ble opprettet. Siden den gang har organisasjonen vokst, og består i dag av rundt 40 frivillige medlemmer.

Medlemmene i Springbrettet kommer fra mange ulike utdanningsinstitusjoner i Bergen og organisasjonen er delt opp i fire undergrupper, som arbeider under styret og arbeidsutvalget. Prosjektgruppen tar seg av de ulike arrangementene som blir arrangert, med unntak av Karrieredagen som Karrieredagsgruppen tar seg av. Informasjonsgruppen er blant annet ansvarlig for kontakten med media, nettsiden, informasjonsmateriell og generell profilering av organisasjonen og arrangementer. Interngruppen arbeider for å gjøre tiden i Springbrettet minnerik og god gjennom sosiale arrangement.


SPRINGBRETTFONDET

Springbrettet støtter hvert år karriererettede arrangement og prosjekter som fremmer samarbeid mellom ulike studentgrupper gjennom Springbrettfondet. Fondstildelinger skjer fortløpende.

Ønsker du å søke om midler, så kan du kontakte fondsansvarlig på fond@springbrettet.org. Retningslinjer for søknader finnes på Springbrettets hjemmesider.

HVEM KAN VÆRE MED?

Alle studenter i Bergen.

KONTAKT

E-post:
rekruttering@springbrettet.org

Nettside:

springbrettet.org

Besøksadresse:
Nygårdsgaten 1B,
5015 Bergen

Postadresse
:
Springbrettet,
Postboks 1807
Håkonsgaten,
5828 Bergen

SOSIALE MEDIER

     

 

 

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss