Humanistenes arbeidslivsutvalg (HAU)

Foto:

Humanistenes arbeidslivsutvalg (HAU)

Skrevet av: Student Bergen

Foto:

HAU arbeider for å bringe arbeidslivet og HF studentene sammen.

HAU jobber mot studenter, arbeidslivet og fakultetet for å gjøre overgangen fra studenttilværelsen til arbeidslivet så lett som mulig.

Hver vår arrangeres en arbeidslivsdag som er rettet kun mot HF-studenter, med bedrifter og mennesker som kan være spennende for humanister å møte og å høre på.

I tillegg til arbeidslivsdagen har HAU arrangert alumnikvelder, gründerseminar og seminarer i samarbeid med Karrieresenteret.

HVEM KAN VÆRE MED?

Studenter ved Det humanistiske fakultet, UiB

KONTAKT

E-post:
leiar.hau@hsu.no

SOSIALE MEDIER

TILKNYTTET

Humanistisk Studentutvalg (HSU)

 

 

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss