Lions Club Bergen Student

Foto: Lions Club Bergen Student

Lions Club Bergen Student

Skrevet av: Student Bergen

Foto: Lions Club Bergen Student

Lions Club Bergen Student arbeider med bistand, både lokalt og på internasjonale prosjekter.

Lions Club Bergen Student er en livssynsnøytral, politisk uavhengig studentklubb, åpen for studenter fra alle utdanningsinstitusjonene i Bergen. Lions Club Bergen Student har som formål å jobbe for å bedre livssituasjonen for vanskeligstilte mennesker både lokalt og internasjonalt, og skal ikke diskriminere på bakgrunn av hverken av etnisitet, religion, kjønn, politisk ståsted eller seksuell legning

Eksempler på prosjekter organisasjonen har jobbet med de siste årene har vært fadderbarnsprosjektet Sponsor a Dream og kulturutvekslingsprogrammet AIM. Et lokalt eksempel er skoleprosjektet Det er Mitt Valg. Klubben etterstreber et tverrfaglig, engasjert miljø der våre medlemmer får studierelevant erfaring, i tillegg til en meningsfylt og sosial studietid.

HVEM KAN VÆRE MED?

Alle studenter i Bergen

KONTAKT

E-post:
LCbergenstudent@gmail.com

Nettside:
lions.no

SOSIALE MEDIER

TILKNYTTET

Lions Norge / Lions International

 

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss