Changemaker Student Bergen

Foto:

Changemaker Student Bergen

Skrevet av: Student Bergen

Foto:

Changemaker sin studentgruppe i Bergen er en aktiv gjeng som arbeider med klima, fred, global helse, handel og u-landsgjeld.

Changemaker er Kirkens nødhjelp sin ungdomsorganisasjon og jobber med nord/sør-problematikk. Organisasjonen er politisk uavhengig, og jobber opp mot politikere og andre viktige instanser i samfunnet med fokus på å fjerne de grunnleggende årsakene til urettferdighet i verden.

Organisasjonens fem hovedtema er fred, handel, global helse, klima og gjeld. Changemaker sitt studentlokallag i Bergen består av omkring 10-15 medlemmer.

HVEM KAN VÆRE MED?

Alle under 30 år. Medlemskap koster 50 kr.

KONTAKT

E-post:
bergenchangemaker@gmail.com

Nettside:
changemaker.no

TILKNYTTET

Changemaker Norge / Kirkens nødhjelp

 

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss