Attac Bergen

Foto:

Attac Bergen

Skrevet av: Student Bergen

Foto:

Attac er en internasjonal organisasjon som arbeider for å fremme alternativer til nyliberalismen.

Attac er en partipolitisk uavhengig organisasjon som er opptatt av å vise sammenhengene mellom det som foregår globalt og folks opplevelser lokalt.

Gjennom aksjonisme, kunnskapsoppbygging, deltakende demokrati og folkelig mobilisering, ønsker Attac å gi sterkere makt til medborgerne og deres representanter. Tanken er at folk, gjennom aktiv deltagelse i demokratiske prosesser, til en hver tid vil være best skikket til å ta avgjørelser som angår deres liv og samfunn.

HVEM KAN VÆRE MED?

Alle. Studentedlemskap koster 150 kr.

KONTAKT

E-post:
attac@attac.no

Nettside:
attac.no

SOSIALE MEDIER

TILKNYTTET

Attac Norge

 

 

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss