Fribord - Linjeforeningen for Marinteknikk ved HVL

Foto: Fribord

Fribord - Linjeforeningen for Marinteknikk ved HVL

Skrevet av: StudentBergen

Foto: Fribord

Arbeider for å skape et godt studentmiljø og for å knytte bånd mellom næringslivet og studenter.

Fribord har som mål å synliggjøre studieretningen for næringsliv og samfunn, og hjelpe marinteknikk-studenter til å bli kjent med bedriftene gjennom bedriftsbesøk og foredrag. Foreningen ønsker også å skape et trivelig studentmiljø ved å arrangere faglige og sosiale sammenkomster.

Årsmøtet, som holdes hvert år i februar måned, er foreningens høyeste myndighet. Mellom årsmøtene ledes Fribord av et styre på minimum seks medlemmer.

HVEM KAN VÆRE MED?

Studenter og tidligere studenter i Marinteknikk ved Høgskolen på Vestlandet

KONTAKT

E-post:
marin.hib@gmail.com

TILKNYTTET

Høgskolen på Vestlandet

 

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss