Bunnsolid - Linjeforening for undervannsteknologi ved HVL

Foto: Bunnsolid

Bunnsolid - Linjeforening for undervannsteknologi ved HVL

Skrevet av: StudentBergen

Foto: Bunnsolid

Linjeforeningen for studenter på Undervannsteknologi – drift og vedlikehold, ved Høgskolen på Vestlandet

Linjeforeningen skal være bindeleddet mellom studenter, skole og næringsliv, og et møtefora og kontaktpunkt for undervannsteknologistudenter og subseabransjen.

Linjeforeningen har flere faste, årlige arrangementer som julebord og blåtur, i tillegg jevnlige arrangementer i mindre skala som f.eks. spillkvelder. Bunnsolid inviterer også til to kvelder med Aker Solutions i løp av året, i tillegg til andre bedriftspresentasjoner.

Bunnsolid har som formål å aktivt jobbe for å heve medlemmenes kompetanse på dagens og fremtidens teknologi, og arbeide for et godt sosialt miljø på tvers av årstrinn.

HVEM KAN VÆRE MED?

Studenter på Undervannsteknologi – drift og vedlikehold, ved Høgskolen på Vestlandet.

KONTAKT

E-post:
post@bunnsolid.net

Nettside:
http://bunnsolid.net/

SOSIALE MEDIER

TILKNYTTET

Høgskolen på Vestlandet

 

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss