Lektorstudentene ved UiB

Foto:

Lektorstudentene ved UiB

Skrevet av: StudentBergen

Foto:

Lektorstudentene ved UiB er Norsk Lektorlags studentorganisasjon

Lektorstudentene ved UiB er studentlaget til medlemmer i Lektorstudentene som studerer ved Universitetet i Bergen.
Lektorstudentene jobber for å ivareta de utdanningspolitiske og faglige interessene til studentene ved Lektorpogrammet og PPU. Studentorganisasjonen arrangerer sosiale og faglige treff på universitetet, og er en arena for fellesskap på tvers av kull og fag.

HVEM KAN VÆRE MED?

Studenter på integrert lektorutdanning

KONTAKT

Nettside:
norsklektorlag.no/lektorstudentene-ved-uib

SOSIALER MEDIER

TILKNYTTET

Norsk Lektorlag

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss