Jussformidlingen

Foto:

Jussformidlingen

Skrevet av: Student Bergen

Foto:

Jussformidlingen yter gratis rettshjelp til alle privatpersoner og er en studentdrevet organisasjon ved Det juridiske fakultet, UiB.

Jussformidlingen gir bistand uavhenging av bosted og personlig økonomi. Jussformidlingen kan bistå innenfor de fleste sivilrettslige emner. Blant annet i spørsmål om arv og testamenter, familie- og samboerrett, sosialrett, trygderett, husleierett, forvaltningsrett, tingsrett, kontraktsrett, erstatningsrett, arbeidsrett, utlendingsrett, forsikringsrett og i spørsmål om fast eiendom, sameier og borettslag.

Jussformidlingen kan dessverre ikke bistå i spørsmål om strafferett, personskadeerstatning, barnefordeling, odelsrett eller skatte- og avgiftsplanlegging.

Jussformidlingen er en organisasjon som er drevet av viderekomne studenter ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Alt skriftlig arbeid går gjennom grundige godkjenningsprosesser internt på Jussformidlingen.

 

 

HVEM KAN VÆRE MED?

Jusstudenter ved Universitetet i Bergen

ÅPNINGSTIDER

Mandag – tirsdag: 9-15
Onsdag – torsdag: 9-17
Fredag: Stengt

KONTAKT

E-post:
telefonvakt@jussformidlingen.no

Nettside:
jussformidlingen.no

Adresse:
Sydneshaugen 10
5007 Bergen

Telefon:

55 58 96 00

SOSIALE MEDIER


TILKNYTTET

Det juridiske fakultet, UiB

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss