Concerned Students Bergen

Foto:

Concerned Students Bergen

Skrevet av: Concerned Students Bergen

Foto:

Concerned Students Norway (CStN) er et nettverk for studenter som er interesserte i klima- og miljøspørsmål. 

Concerned Students Norway (CStN) er et nettverk for studenter som er interesserte i klima- og miljøspørsmål. Nettverket bygger på tanken om at alle individer og alle fagdisipliner har en rolle i utformingen av et mer bærekraftig samfunn. Concerned students er en arne både for å utvikle egen fagkunnskap og møte ulike perspektiver. Vi ønsker å samarbeide på tvers av studieretninger slik at vi står bedre rustet i møte med vår tids – og vår verdens – største utfordring. Vi deltar aktivt i samfunnsdebatten og samarbeider med flere klima- og miljøinitiativ.Concerned Students legger FNs klimapanels hovedkonklusjoner til grunn for vårt arbeid. Concerned Students er studentsvaret til Concerned Scientists Norway, en sammenslutning av forskere med felles ønske om å bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Concerned Students Bergen er et av lokallagene i CSTN. CSTB baserer seg særlig på tverrfaglig aktivitet. I over to år har de arrangert en rekke tverrfaglige rundbordsdiskusjoner om ulike temaer. I tillegg har de gjennomført debatter, fiktiv rettssak og Concerned Students Day, en egen klimakonferanse. De har medlemmer fra en rekke fagfelt og mye av aktivitet foregår på engelsk, etter som det er en stor andel internasjonale studenter som er med.

HVEM KAN VÆRE MED?

Alle interesserte

KONTAKT

E-post

bergen@concernedstudents.no

Nettsider: 

concerned students

SOSIALE MEDIER 

    

TILKNYTTET

Concerned Scientists Norway

 

 

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss