Om oss

Student Bergen er en reklamefri nettside for studenter i Bergen. Nettredaktør er Utdanning i Bergen.

Alle studentorganisasjoner i Bergen kan gratis profilere seg selv og sine arrangementer på disse sidene.
Sidene kan også brukes som dokumentlager for organisasjoner som ikke har egne hjemmesider, men som ønsker å tilgjengeliggjøre for eksempel sine statutter, formålsparagrafer eller generalforsamlingspapirer.

Konkurranser

Jevnlig har vi trekning av billetter til konserter, debatter, kino o.a. 

Åpen for studenter ved UiB, HVL, NHH, NLA og VID. 

Konkurransene arrangeres som et profileringssamarbeid hvor Utdanning i Bergen kjøper billetter hos arrangøren til rabatterte priser. 

Arrangørens ansvar:

  • Legge informasjon om sine arrangementer i Studentkalenderen
  • Sende informasjon og bilde om arrangementetet til Utdanning i Bergen som kan brukes i markedsføringen av konkurransen.
  • Informere om konkurransen via sine sosiale medier

Ønsker din organisasjon å være med på dette? Send en henvendelse til utdanningibergen@uib.no

 Partnere

Kontakt

Følg oss