Søk SP UiB-fondet

Foto:

Søk SP UiB-fondet

Skrevet av: Daniel Nygård

Foto:

Studentparlamentets fond for fremme av studentengasjement av politisk karakter (SP-UiB Fondet) er åpent både for enkeltpersoner, grupper og organisasjoner.

Fondet ble stiftet av Studentparlamentet i 2011, med bakgrunn i et ønske om å støtte aktivt opp om studentinitiativ som bidrar til et aktivt demokrati. Det kan være en enkeltsak, et aktuelt tema eller spørsmål, en ideologisk retning, forankret lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt.

Fondet har en egenkapital på i overkant av en million norske kroner. SP UiB-fondet er en selvstendig og uavhengig stiftelse.

Les mer og søk støtte.

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss