Raftostiftelsen søker frivillige studenter

Foto: Lind and Lunde/Rafto Foundation

Raftostiftelsen søker frivillige studenter

Skrevet av: Daniel Nygård

Foto: Lind and Lunde/Rafto Foundation

Stiftelsen deler ut Raftoprisen til menneskerettighetsforkjempere. I studentgruppen får du muligheten til å bruke ditt engasjement for menneskerettigheter aktivt.

Arbeidet med Raftoprisen er et samarbeid mellom administrasjonen i Raftostiftelsen og en rekke frivillige, herunder studentgruppen. Raftoprisen er opprettet til minne om Thorolf Rafto, professor i økonomisk historie ved Norges Handelshøyskole (NHH). Rafto viet sitt liv til arbeidet for demokrati og respekt for menneskerettigheter. Vi trenger inspirerte studenter til studentgruppen for å drive Thorolf Raftos arbeid med menneskerettigheter videre.

Studentgruppen vil jobbe med oppgaver relatert til fire kjerneområder:

  • Info: Informasjon og PR
  • Logistikk: Logistikk, administrasjon og organisering
  • DNS: Kunstnerisk program for prisutdelingsseremonien på Den Nationale Scene
  • Konferanse: Faglige arrangement og organisering av Raftokonferansen

Les mer på rafto.no

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss