Kurs i LinkedIn for studenter

Foto:

Kurs i LinkedIn for studenter

Skrevet av: StudentBergen/SIB

Foto:

Hva er LinkedIn og hvordan kan du bruke det? Kurs på Karrieresenteret den 16.mars. 

I dagens samfunn er LinkedIn blitt en veldig viktig kanal, hvor store deler av jobbrekruteringen foregår. Mange er fortsatt veldig usikre på hvor viktig det er å ha en profil på LinkedIn, da kanskje spesielt studenter. Med dette kurset ønsker vi å øke kunnskapen rundt LinkedIn og få flere studenter til å bruke dette på en synlig og god måte. Kurset holdes av Eirik Berge. 

Om studentbergen.no

Kontakt

Følg oss