Søknadsprosess

Foto:

Søknadsprosess

Skrevet av: Utdanning i Bergen

Foto:

For å søke opptak til høyere utdanning, må du søke gjennom Samordna opptak.

www.samordnaopptak.no finner du oppdatert informasjon blant annet om:

  • Søknadsfrister
  • Opptakskrav
  • Generell studiekompetanse
  • Realkompetanse
  • Poengberegning
  • Søkerhåndboka
  • Søk på nett
De aller fleste høyere utdanningsinstitusjoene i Norge er tilknyttet Samordna opptak, men det finnes noen unntak:

Kunst- og designhøgskolen i Bergen har fra 1.1.2017 inngått som del av UiBs nye fakultet for Musikk, kunst og Design. Du må derfor søke gjennom UiBs søknadsweb. Søknadsfrist for opptak til bachelorstudier er 15. april. Søknadsfrister for opptak til masterstudiene, se nettsider. Søknad baseres på innlevert arbeid. 

Bergen Arkitektskole er ikke med i Samorda opptak. Alle som har generell studiekompetanse kan søke. Første trinn i søknadsprosessen er et personlig brev til skolen der du ber om å få tilsendt søknadsskjema. Utfylt søknadsskjema må være sendt skolen innen 1. april. For mer informasjon om skolen, søknadsprosessen og ønskelig erfaringsbakgrunn: www.bergenarkitektskole.no