Norges Handelshøyskole (NHH)

Skrevet av: Utdanning i Bergen

Foto:

NHH er landets fremste utdanningsinstitusjon innen økonomisk-administrative fag.

NHH ble etablert i 1936 som Norges første økonomiske høyskole, og er i dag en moderne handelshøyskole med over 3000 studenter. NHH tilbyr bachelor- og masterprogram i økonomi og administrasjon, master i regnskap og revisjon, samt doktorgradsstudier. Handelshøyskolen har høye ambisjoner og jobber kontinuerlig for å sikre at studiene er konkurransedyktige internasjonalt og tilpasset behovene i nærings- og samfunnsliv. NHH er som eneste norske institusjon medlem av CEMS, et nettverk av flere av de beste handelshøyskolene i verden.

Som student ved NHH undervises du av landets fremste fagøkonomer. Foreleserne er også forskere, noe som innebærer at du eksponeres for den nyeste kunnskapen innen fagfeltet – også før den kommer i lærebøkene. Høyskolen har sterke bånd til næringslivet. Samarbeidet med norske og internasjonale bedrifter bidrar til å sikre at utdanningen du får er relevant, oppdatert og anvendelig.

Studenttall:

  • 3 000

Institutter:

  • Institutt for samfunnsøkonomi
  • Institutt for foretaksøkonomi
  • Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap
  • Institutt for strategi og ledelse
  • Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon
  • Institutt for finans

 


 

        Nettside:      
nhh.no

Facebook:
NHH - Norwegian School of Economics

Twitter:
@nhhstudent

Studentblogg:
blogg.nhh.no/studentblogg/