• HVL sin campus på Kronstad.

  HVL sin campus på Kronstad.

 • HVL sin campus i Møllendalsveien.

  HVL sin campus i Møllendalsveien.

 • HVL sin campus på Kronstad.

  HVL sin campus på Kronstad.

 • Biblioteket på campus Kronstad.

  Biblioteket på campus Kronstad.

 • Kronbar

  Kronbar

Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Skrevet av: Utdanning i Bergen

Foto:

Høgskulen på Vestlandet ble opprettet 1.1.2017  og det er omtrent 16000 studenter fordelt på 5 campuser på Vestlandet. 

Høgskulen på Vestlandet har fem campusområder. Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Den nye høgskolen er en fusjon mellom tidligere Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund. I Bergen er det campus på Kronstad og i Møllendalsveien. 

Studenttall:

 • Ca 16 000

Fagområder:

 • Helse - og sosialfag
 • Idrett, friluftsliv og folkehelse
 • Ingeniør - og maritime fag
 • Lærar - og musikkutdanning
 • Natur - og samfunnsfag
 • Økonomi - og leiing

 

      Nettside:    
hvl.no

Facebook:

Høgskulen på Vestlandet

Instagram:

@hvl.no