Historie

Skrevet av: Utdanning i Bergen

Foto: Library of Congress

Bergen har en rik historie som hovedstad i Norgesveldet, hovedsete for hanseatene i Norge og Nordens største by frem til 1600-tallet.

Norgesveldet
Noen av de eldste arkeologiske funnene i Bergen stammer fra 400-taller, og viser at her lå en en av Norges eldste kongsgårder. Byen Bergen ble imidlertid først grunnlagt i 1070 av kong Olav Kyrre. Bergen var den viktigste byen i Norge i senmiddelalderen, en "hovedstad" eller et økonomisk, politisk og administrativt tyngdepunkt i riket og hovedsete for kongen og hans hoff. Rundt år 1300 var Bergen med rundt 7000 innbyggere den største byen i Norden, en posisjon byen behold helt til 1600-tallet da København tok over. På denne tiden var bebyggelsen konsentrert på østsiden av Vågen, fra der man i dag finner Bergenhus festning og Bryggen.

Hanseatene
Fra 1300-tallet til ca. 1750 var byen sete for et av de fire hovedkontorene til Hansaforbundet, med et handelsnettverk som omfattet hele det nordlige Europa. Tørrfisk fra Nord-Norge utgjorde 80-90 % av all eksport fra byen. Bryggen ble sete for tyskerne, og bosetningen spredte seg innover Vågsbunnen som ble et nytt sentrum i byen, mens sjøfolk, fiskere og arbeidere slo seg ned i Skuteviken, Sandviken, på Nøstet og på Nordnes.

Et selvstendig Norge
Da grunnlovsforsamlingen skrev Norges nye grunnlov på Eidsvoll var Bergen landets største by og den som sendte flest representanter. I tråd med folkeopplysningsidealet og målet om å forme Norge som nasjon ble Bergen Museum grunnlagt, et senter for den akademiske aktiviteten i byen og forløperen til Universitetet i Bergen. Viktig var også åpningen av Det Norske Teater i 1850 og Bergen tekniske skole i 1875 (senere Høgskolen i Bergen). Fra tidlig 1900-tall utvikles byen kraftig, blant annet med åpningen av Bergensbanen og teaterbygningen til Den Nationale Scene i 1909, Haukeland sykehus i 1912 og Norges Handelshøyskole i 1936.

Byutvidelse
På 1800- og 1900-tallet voksten også byen hurtig i utstrekning og folketall. Det vi i dag kjenner som Bergen sentrum fikk tilvekst av Nygård, Møhlenpris og Sandviken i 1877. Årstad kom med i 1915, Gyldenpris i 1921 og i 1955. På denne tiden kjempet Bergen og Trondheim om å være Norges nest største by, og det så ut som om Trondheim kunne gå forbi Bergen. Men med innlemmelsen av Arna, Fana, Laksevåg og Åsane i kommunen i 1972, noe som dobblet innbyggertallet fra omlag 100 000 til 200 000 ble den frykten fjernet en gang for alle.

Det moderne Bergen
Etter andre verdenskrig vokser det Bergen vi i dag kjenner frem. Universitetet i Bergen blir opprettet i 1948, som Norges andre universitet. En rekke infrastrukturtiltak knytter Bergen tettere sammen med både kommunene rundt og verden rund: flyplassen på Flesland åpnet i 1955, Bergensbanen kortes ned med byggingen av Ulrikstunellen og etterhvert åpner Sotrabrua, Askøybrua, Norhordlandsbrua og Osterøybrua mot nabokommunene, noe som gjør at man i dag gjerne snakker om Bergensregionen (omlag 400 000 inbyggere) som et arbeids- og boligområde.