FROKOSTMØTE: Tips og triks til god programmiks 2019 - AVLYST

MØTET MÅ DESSVERRE AVLYSES PÅ GRUNN AV FÅ PÅMELDTE

Åpen dag 2018 bestod av til sammen 85 ulike arrangement fordelt på fem utdanningsinstitusjoner. Vi håper på økt oppslutning fra skolene til neste år, og ønsker å utvide tilbudet ytterligere. Klarer vi å sette opp 100 ulike arrangementer på Åpen dag 2019? 

Fristen for å levere programtekst som skal publiseres på opendag.no er satt til 15. september 2018.
Dersom ditt fagmiljø ønsker å delta på Åpen dag 2019, må denne programteksten være levert til institusjonskoordinator innen fristen. Vi inviterer derfor alle som jobber med programarbeid i planleggingen av Åpen dag 2019 til frokostmøte fredag 31. august. 

Brukerundersøkelsene og evalueringen av Åpen dag 2018 viser at elevene gir gode tilbakemeldinger til arrangementene som har spennende program med varierte aktiviteter, og som er spisset inn mot en fagretning som elevene er interessert i å studere. I samarbeid med Bouvet, som har gjennomført en brukertesting av nettsidene til Åpen dag, vil Utdanning i Bergen legge frem noen retningslinjer og gode tips til utforming av program og programtekst for Åpen dag. Møtet er gratis, og inkluderer en lett frokost. På grunn av frokostbestilling, ber vi om at alle melder seg på i skjemaet nedenfor. Både faglig- og administrativt ansatte er velkommen! 

Dato: Fredag 31. august 2018
Påmeldingsfrist: Fredag 24. august 2019
Sted: Bjørn Christiansens hus (Christies gate 12): Seminarrom 111
Påmeldingsfrist: Tirsdag 30.08.2018

Program 
 08:15 - 08:30    Lett frokost og kaffe  
 08:30 - 08:45

 Status og fremdriftsplan
 v/Michelle Ingrid Greene, Utdanning i Bergen

 08:45 - 09:30

 Opendag.no - Resultat fra brukertest og tips til utforming av gode programsider 
 v/Christine Martin, konsulent Bouvet

 09:30 - 10:00

 Idemyldring og diskusjon -  Hva fungerer på ditt fagområde?

 

Meld deg på her: